Policy

VINDELNS VETERINÄR AB

Skolgränd 7
922 31 Vindeln

Telefon: 0933-795100
Mobil 073-0777193

kontakt@vindelvet.se
Internet. vindelvet.se

Verkställande Direktör:
Heike Ulrich

Moms-Nr.: SE 556885038101

Inget ansvar:
Innehållet i detta webbprojekt har noggrant kontrollerats och skapats efter bästa kunskap. Det görs dock inga anspråk på fullständigheten, aktualitet, kvalitet och riktighet av den information som presenteras här. Inget ansvar kan accepteras för skador som uppstår på grund av att man litar på innehållet på denna webbplats eller dess användning.

Intrång i äganderätten:
Om du misstänker att någon av dina äganderätter kränks av denna webbplats, vänligen meddela oss omedelbart via e-post så att korrigerande åtgärder kan vidtas snabbt. Observera: Den mer tidskrävande inblandningen av en advokat för att utfärda en varning, som är avgiftsbelagd, överensstämmer inte med tjänsteleverantörens verkliga eller förmodade vilja.

Enligt § 28 BDSG invänder vi mot all kommersiell användning och utlämnande av våra data.

Fotokrediter för foton och grafik från:
Heike Ulrich & Uwe Deschenhalm

DATASKYDD

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning).

Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.

Vi lämnar ut uppgifterna till …… (försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc).

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig …. (företaget som behandlar personuppgifterna) på e-postadress ….

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.

Menü